De supermarkt voor vaste banen in het transport

Alles over de functie: Logistiek Analist

INHOUDSOPGAVE

Een logistiek analist is verantwoordelijk voor het maken van transport analyses, waarbij verschillende datastromen worden verzameld en verwerkt. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe logistieke processen verbeterd kunnen worden. Een logistiek analist maakt ook analyses van goederenstromen en andere logistieke processen om ze beter, sneller en efficiënter uit te voeren. Het beroep van logistiek analist is meestal te vinden bij grotere transportbedrijven en expeditiecentra die de expertise nodig hebben. De werkzaamheden omvatten ook het implementeren van nieuwe regelgeving en samenwerken met andere professionals zoals de logistiek manager en de directie.

Verantwoordelijkheden van een Logistiek Analist

Een logistiek analist heeft diverse verantwoordelijkheden binnen de logistieke sector. Het werk van een logistiek analist omvat het maken van transportanalyses, het verzamelen en verwerken van verschillende datastromen en het doorrekenen van prijzen. Deze analyses zijn van essentieel belang om inzicht te krijgen in de logistieke processen en te ontdekken hoe ze kunnen worden verbeterd.

Het hoofddoel van een logistiek analist is het verbeteren van logistieke processen, met name op het gebied van efficiëntie en kosteneffectiviteit. Door het analyseren van goederenstromen en andere logistieke processen kunnen bottlenecks worden geïdentificeerd en kunnen oplossingen worden ontwikkeld om de logistieke efficiëntie te verhogen.

Daarnaast is een logistiek analist ook verantwoordelijk voor het implementeren van nieuwe regelgeving en beleidsmaatregelen binnen de organisatie. Door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van logistiek management en wet- en regelgeving, kan de logistiek analist ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan alle vereisten en richtlijnen.

Alle bevindingen en aanbevelingen van de logistiek analist worden vastgelegd in een rapport, dat wordt doorgegeven aan de leidinggevende en andere relevante stakeholders. Dit rapport vormt een waardevolle basis voor het nemen van beslissingen en het implementeren van verbeteringen binnen de logistieke processen van de organisatie.

Verantwoordelijkheden van een Logistiek Analist:

 • Maken van transportanalyses
 • Verzamelen en verwerken van verschillende datastromen
 • Doorrekenen van prijzen
 • Identificeren van bottlenecks en verbeterpunten in logistieke processen
 • Implementeren van nieuwe regelgeving en beleidsmaatregelen
 • Vastleggen van bevindingen en aanbevelingen in een rapport

Efficiëntie en kosteneffectiviteit zijn van cruciaal belang in de logistieke sector, en daarom speelt de logistiek analist een essentiële rol bij het optimaliseren van logistieke processen en het waarborgen van een soepele operatie.

Gemiddelde verantwoordelijkheden Belangrijkheid
Analyseren van transportprocessen Hoog
Verzamelen en verwerken van data Hoog
Implementeren van nieuwe regelgeving Hoog
Rapporteren van bevindingen Hoog
Optimaliseren van logistieke processen Gemiddeld

Opleiding tot Logistiek Analist

Om logistiek analist te worden, is een Hbo-opleiding in bedrijfskunde MER aan te raden. Deze opleiding duurt ongeveer vier jaar en richt zich op verschillende aspecten van logistiek management. Tijdens de opleiding worden vakken zoals bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken en vreemde talen behandeld. Het Hbo-niveau van de opleiding zorgt ervoor dat je een brede basis krijgt in logistiek management en dat je de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkelt om als logistiek analist aan de slag te kunnen.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding tot logistiek analist is het lopen van stages bij transportbedrijven. Tijdens deze stages krijg je de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en je kennis in de praktijk toe te passen. Dit is essentieel om een goed begrip te krijgen van de logistieke processen in de echte wereld en om je te kunnen ontwikkelen tot een competente logistiek analist.

Naast de reguliere Hbo-opleidingen zijn er ook externe opleidingsinstituten waar je een opleiding tot logistiek analist kunt volgen. Deze opleidingen zijn vaak korter van duur en bieden een meer specifieke focus op logistiek en analyse. Het volgen van een dergelijke opleiding kan een goede aanvulling zijn op je Hbo-opleiding en kan je helpen om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Opleiding Duur Niveau Focus
Hbo Bedrijfskunde MER 4 jaar Hbo-niveau Logistiek management, bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken, vreemde talen
Externe opleiding logistiek analist Variabel Variabel Logistiek en analyse

Met een Hbo-opleiding in bedrijfskunde MER en eventuele aanvullende opleidingen of cursussen kun je je kansen op een succesvolle carrière als logistiek analist vergroten. Het is belangrijk om jezelf voortdurend bij te scholen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied. Door te investeren in je opleiding en kennisniveau kun je je onderscheiden van andere sollicitanten en je carrièremogelijkheden verbeteren.

Werkgebied van een Logistiek Analist

Een logistiek analist kan werkzaam zijn bij een expediteur, transporteur of een bedrijf met een eigen distributiecentrum. Zowel landelijke winkelketens als grote webwinkels maken gebruik van logistiek analisten om hun logistieke processen te optimaliseren. Het werkgebied van een logistiek analist is dus niet beperkt tot alleen de transportsector.

Logistiek analisten hebben een breed scala aan carrièremogelijkheden binnen verschillende organisaties die betrokken zijn bij de logistieke sector. Ze kunnen werken bij expediteurs, die verantwoordelijk zijn voor het organiseren en beheren van internationale verzendingen. Ze kunnen ook werkzaam zijn bij transportbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van goederen van het ene punt naar het andere. Daarnaast kunnen logistiek analisten worden ingezet bij bedrijven met een eigen distributiecentrum, waar ze zich bezighouden met het optimaliseren van de interne logistieke processen.

Competenties van een Logistiek Analist

Een logistiek analist heeft een breed scala aan competenties nodig om effectief te zijn in zijn rol. De belangrijkste competenties voor een logistiek analist zijn:

Analytisch vermogen

Een logistiek analist moet in staat zijn om complexe logistieke gegevens te analyseren en te interpreteren. Dit vereist een scherp analytisch vermogen en het vermogen om verbanden te leggen tussen verschillende variabelen. Het analytisch vermogen stelt de analist in staat om trends en patronen te identificeren die van invloed kunnen zijn op de logistieke processen en efficiëntie.

Communicatie

Communicatie is essentieel voor een logistiek analist, omdat deze professional moet samenwerken met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Goede communicatieve vaardigheden zijn nodig om effectief te kunnen communiceren met medewerkers op alle niveaus, zoals managers, directieleden en externe partijen zoals leveranciers en klanten.

Samenwerken

Een logistiek analist werkt vaak in multidisciplinaire teams en moet goed kunnen samenwerken met anderen om doelen te bereiken. Samenwerken omvat het kunnen delen van informatie, het luisteren naar de input van anderen en het werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. Een goede samenwerking zorgt voor een betere afstemming van de logistieke processen en bevordert de efficiëntie.

Naast deze belangrijke competenties zijn er nog andere vaardigheden die waardevol zijn voor een logistiek analist, zoals controle, monitoring, advisering en prestatiegerichtheid. Het is belangrijk voor een logistiek analist om deze competenties te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren om succesvol te zijn in het vakgebied.

Belangrijke competenties van een Logistiek Analist
Analytisch vermogen
Communicatie
Samenwerken
Controleren
Monitoren
Adviseren
Prestatiegerichtheid

Salaris en arbeidsvoorwaarden van een Logistiek Analist

Als logistiek analist kun je rekenen op een aantrekkelijk salaris, dat afhankelijk is van verschillende factoren, zoals leeftijd, opleidingsniveau en verantwoordelijkheden. In Nederland ligt het gemiddelde salaris van een logistiek analist tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand.

Naast het salaris zijn ook de arbeidsvoorwaarden van belang. Als logistiek analist vallen jouw arbeidsvoorwaarden meestal onder de cao transport en logistiek. In deze cao zijn specifieke afspraken vastgelegd met betrekking tot onder andere werktijden, vakantiedagen en pensioenregelingen.

Het exacte jaarsalaris kan variëren, aangezien het afhankelijk is van verschillende factoren en niet altijd in vacatures wordt vermeld. Toch biedt het beroep van logistiek analist over het algemeen aantrekkelijke salarismogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden.

Overzicht van het salaris en de arbeidsvoorwaarden

Salaris (bruto per maand) Arbeidsvoorwaarden
Tussen €3500 en €4500 Onder cao transport en logistiek

Doorgroeimogelijkheden als Logistiek Analist

Als logistiek analist zijn er verschillende mogelijkheden om door te groeien naar leidinggevende functies binnen de logistieke sector. Met de juiste opleiding en competenties kun je doorgroeien naar posities zoals afdelingsmanager of logistiek manager.

Doorgroeimogelijkheden zijn afhankelijk van je opleidingsniveau en de vaardigheden die je hebt opgebouwd tijdens je carrière als logistiek analist. Door continu te blijven leren en je competenties verder te ontwikkelen, vergroot je je kansen op doorgroei naar een leidinggevende functie.

Een leidinggevende functie als logistiek manager brengt meer verantwoordelijkheden met zich mee en biedt de mogelijkheid om een team van logistieke professionals aan te sturen. Als logistiek manager ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van logistieke processen, het behalen van doelstellingen en het zorgen voor efficiëntie binnen de organisatie.

Groeipad Functie
1 Afdelingsmanager
2 Logistiek manager

Wat doet een Logistiek Analist?

Een Logistiek Analist speelt een essentiële rol in het optimaliseren van de toeleveringsketen en het verbeteren van de logistieke processen. Het is hun taak om de levering van producten of processen in de toeleveringsketen te analyseren en te onderzoeken om mogelijke veranderingen te identificeren of voor te stellen. Ze zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens om inzicht te krijgen in de prestaties van de logistieke processen en om mogelijke knelpunten of inefficiënties te vinden.

Met behulp van geavanceerde analysetechnieken en tools kunnen Logistiek Analisten het proces van goederenverwerking en -levering optimaliseren. Ze identificeren mogelijkheden voor kostenoptimalisatie door bijvoorbeeld het identificeren van bottlenecks, het verminderen van de voorraad of het herontwerpen van de netwerkstructuur. Het uiteindelijke doel is om de logistieke efficiëntie te maximaliseren, de doorlooptijden te verkorten en de kosten te verlagen.

Een Logistiek Analist is ook een waardevolle bron van advies voor het management. Ze genereren waardevolle informatie en inzichten op basis van hun analyses en kunnen aanbevelingen doen voor verbeteringen en strategische beslissingen. Ze helpen bij het opzetten en onderhouden van kenniscentra binnen organisaties, waarbij ze de ontwikkeling van logistieke vaardigheden en kennis bevorderen.

Kortom, een Logistiek Analist is een belangrijke schakel in het streven naar effectieve en efficiënte logistieke processen. Hun analytische vaardigheden, kennis van de toeleveringsketen en adviesvaardigheden dragen bij aan het succes van bedrijven in verschillende sectoren.

Vereiste persoonlijkheidskenmerken voor een Logistiek Analist

Als logistiek analist zijn er bepaalde persoonlijkheidskenmerken die goed aansluiten bij deze functie. Door het bezitten van deze eigenschappen kun je succesvol zijn in het analyseren en optimaliseren van logistieke processen. Enkele van deze persoonlijkheidskenmerken zijn:

 • Conventioneel: Als logistiek analist is het belangrijk om geordend en netjes te werken. Je moet nauwkeurig zijn en ervoor zorgen dat alle data correct wordt verzameld en geanalyseerd.
 • Ondernemend: Een logistiek analist moet initiatief tonen en proactief op zoek gaan naar verbeteringen in logistieke processen. Je moet bereid zijn om nieuwe ideeën en methoden te verkennen en implementeren.
 • Intellectueel: Als logistiek analist dien je grondig te bestuderen en problemen te analyseren. Je moet in staat zijn om complexe logistieke vraagstukken op te lossen en strategische beslissingen te nemen.

Naast deze persoonlijkheidskenmerken is het ook belangrijk dat je verantwoordelijkheid kunt nemen, risico’s vermijdt en goed kunt samenwerken met anderen. Een logistiek analist moet ook in staat zijn om mensen aan te sturen en te leiden, omdat je vaak in een team werkt om logistieke verbeteringen te implementeren.

Persoonlijkheidskenmerken Beschrijving
Conventioneel Geordend en netjes werken, nauwkeurigheid, correct verzamelen en analyseren van data
Ondernemend Initiatief tonen, proactief op zoek gaan naar verbeteringen, verkennen en implementeren van nieuwe ideeën en methoden
Intellectueel Grondig bestuderen, problemen analyseren, complexe logistieke vraagstukken oplossen en strategische beslissingen nemen

Robotisering bij Logistiek Analist

Uit onderzoek blijkt dat de kans op robotisering van de werkzaamheden van een logistiek analist relatief laag is, namelijk 13%. Dit betekent dat de kans onder het gemiddelde ligt dat de taken en werkzaamheden van een logistiek analist binnen 20 jaar door robots en slimme software zullen worden overgenomen.

Huidige rol van robotisering in logistiek

Hoewel robotisering in de logistieke sector steeds meer aanwezig is, is het nog niet op het punt waarop het de rol van een logistiek analist volledig kan overnemen. Robots en geautomatiseerde systemen worden voornamelijk gebruikt voor fysieke taken, zoals het verplaatsen van goederen in magazijnen en distributiecentra.

De complexiteit van de analytische taken die een logistiek analist uitvoert, zoals het verzamelen en verwerken van data, het maken van transportanalyses en het identificeren van verbetermogelijkheden, vereist nog steeds menselijke expertise en inzicht. Daarnaast is het vermogen om te communiceren en samen te werken met andere medewerkers en belanghebbenden essentieel in deze rol.

Toekomstperspectief

Hoewel de kans op robotisering momenteel laag is, kan dit in de toekomst veranderen. Technologische ontwikkelingen gaan snel en er wordt steeds meer geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde systemen. Het is belangrijk voor logistiek analisten om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en zich voortdurend bij te scholen om relevant te blijven in een veranderende werkomgeving.

Desondanks zal de menselijke factor in de rol van een logistiek analist waarschijnlijk van onschatbare waarde blijven. Het vermogen om complexe situaties te analyseren, strategisch te denken en menselijke interactie aan te gaan, zijn vaardigheden die niet gemakkelijk door robots kunnen worden vervangen.

Kans op robotisering 13%

Opleidingen en cursussen voor Logistiek Analist

Voor logistiek analist zijn er verschillende trainingen, cursussen en opleidingen beschikbaar om competenties te vergroten. Het is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Opleidingen

Er zijn verschillende opleidingsprogramma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis voor logistiek analisten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Hbo-opleiding Logistiek en Economie
 • Hbo-opleiding Supply Chain Management
 • Hbo-opleiding Bedrijfskunde MER

Cursussen

Naast opleidingen zijn er ook specifieke cursussen beschikbaar om competenties te vergroten en bepaalde aspecten van het vakgebied verder te verkennen. Enkele relevante cursussen voor logistiek analisten zijn:

 • Cursus Logistiek Management
 • Cursus Data-analyse in de Logistiek
 • Cursus Supply Chain Planning
 • Cursus Transport en Distributie

Het volgen van opleidingen en cursussen kan helpen bij het verbeteren van de analytische vaardigheden, het vergroten van kennis op het gebied van logistieke processen en het ontwikkelen van nieuwe strategieën om logistieke uitdagingen aan te pakken.

Vacatures voor Logistiek Analist

Ben je op zoek naar vacatures als logistiek analist? Dan heb je geluk! Er zijn verschillende vacaturewebsites waar je actuele vacatures kunt vinden voor deze functie. Het is verstandig om regelmatig een kijkje te nemen op deze websites, omdat er altijd nieuwe vacatures worden geplaatst. Als logistiek analist kun je solliciteren naar functies die goed bij jouw vaardigheden en ervaring passen.

Een logistiek analist is verantwoordelijk voor het maken van transport analyses en het verbeteren van logistieke processen. Het is een functie die vaak te vinden is bij grotere transportbedrijven en expeditiecentra. Als logistiek analist werk je nauw samen met de logistiek manager en andere professionals binnen het bedrijf.

Dus, waar wacht je nog op? Ga op zoek naar vacatures als logistiek analist en stuur je sollicitaties naar de functies die jou aanspreken. Een nieuwe uitdaging als logistiek analist ligt binnen handbereik!

FAQ

Wat zijn de taken van een Logistiek Analist?

Een Logistiek Analist is verantwoordelijk voor het maken van transport analyses, het verzamelen en verwerken van verschillende datastromen en het doorrekenen van prijzen. Ook kunnen zij verantwoordelijk zijn voor het implementeren van nieuwe regelgeving binnen de organisatie.

Welke opleiding is nodig om Logistiek Analist te worden?

Een Hbo-opleiding in bedrijfskunde MER is aan te raden om Logistiek Analist te worden. Deze opleiding duurt ongeveer vier jaar en richt zich op bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken en vreemde talen.

Bij welke soorten bedrijven kan een Logistiek Analist werken?

Een Logistiek Analist kan werkzaam zijn bij expediteurs, transporteurs of bedrijven met een eigen distributiecentrum. Zowel landelijke winkelketens als grote webwinkels maken gebruik van logistiek analisten om hun logistieke processen te optimaliseren.

Wat zijn belangrijke competenties voor een Logistiek Analist?

Belangrijke competenties voor een Logistiek Analist zijn analytisch vermogen, wiskundig inzicht, begrip van statistieken en goede communicatieve vaardigheden. Ook samenwerken, controleren, monitoren, adviseren en presteren zijn belangrijke competenties.

Wat is het salaris en welke arbeidsvoorwaarden heeft een Logistiek Analist?

Het salaris van een Logistiek Analist varieert, doorgaans tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand. De arbeidsvoorwaarden vallen meestal onder de cao transport en logistiek, waarin specifieke afspraken zijn opgenomen.

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor een Logistiek Analist?

Een Logistiek Analist kan doorgroeien naar leidinggevende functies, zoals afdelingsmanager of logistiek manager. De mogelijkheden voor doorgroei zijn afhankelijk van het opleidingsniveau en de competenties van de Logistiek Analist.

Wat zijn de taken van een Logistiek Analist?

Een Logistiek Analist analyseert de levering van producten of processen in de toeleveringsketen om veranderingen te identificeren of voor te stellen. Ze ondersteunen bij het verbeteren van bestaande processen en het implementeren van nieuwe processen of diensten. Ze optimaliseren de kosten en ontwerpen netwerkoplossingen. Daarnaast genereren ze informatie en geven advies aan het management.

Welke persoonlijkheidskenmerken passen bij een Logistiek Analist?

Bij een Logistiek Analist passen persoonlijkheidskenmerken als geordend en netjes werken, verantwoordelijkheid nemen, risico’s vermijden, initiatief tonen, mensen aansturen en leiden, grondig bestuderen, problemen analyseren en blijven leren en kennis vergaren.

Wat is de kans op robotisering bij het werk van een Logistiek Analist?

De kans op robotisering van de werkzaamheden van een Logistiek Analist is 13%. Dit betekent dat de kans onder het gemiddelde ligt dat de taken en werkzaamheden van een Logistiek Analist binnen 20 jaar door robots en slimme software zullen worden overgenomen.

Zijn er opleidingen en cursussen beschikbaar voor Logistiek Analist?

Ja, er zijn verschillende trainingen, cursussen en opleidingen beschikbaar om competenties als Logistiek Analist te vergroten. Het is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Waar kan ik vacatures vinden voor Logistiek Analist?

Voor actuele vacatures als Logistiek Analist kun je terecht op verschillende vacaturewebsites. Het is aan te raden om regelmatig te kijken naar nieuwe vacatures en sollicitaties te versturen naar passende functies.

Bron Links

IQ Select Banenscan

IQ Select Banenscan

Op zoek naar een baan? Zet ons aan het werk

Gelukkig kunnen wij het je iets makkelijker maken. Met onze Banenscan solliciteer je snel en gemakkelijk bij IQ Select en weten wij precies waar je naar op zoek bent. Wij vinden vervolgens eenvoudiger een baan die écht bij je past. Doe de Banenscan en ontdek hoe makkelijk solliciteren kan zijn. Ongewoon goed geregeld, dat is solliciteren via IQ Select.

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Afwijzen Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Alles accepteren Opslaan

Wij vinden jouw
nieuwe baan

Zie je de weg niet door alle vacatures? Schrijf je in. We nemen dan persoonlijk contact met je op. We bespreken de mogelijkheden en vinden de beste baan voor jou.

Wij vinden jouw
nieuwe baan

Zie je de weg niet door alle vacatures? Laat ons je bellen. We nemen dan persoonlijk contact met je op. We bespreken de mogelijkheden en vinden de beste baan voor jou.

Zoeken